Модерни Решения

За Опаковане

Packaging solutions for

Meat

Are you looking for a packaging which will fulfil high sanitary and environmental standards? Are you dealing with high protein products?

Packaging solutions for

Fruits & Vegetables

How to ensure a fresh and genuine look of fruit and vegetables without losing the attractive appearance of the product?

Packaging solutions for

Confectionery and bakery

How to preserve and prolong the taste and freshness of your products? With the correct choice of packaging!

В и Т ТРЕЙД

Водещият производител на опаковки в България.

Устойчивост и кръгова икономика

Като част от съвременното общество ние осъзнаваме въздействието на опаковките върху околната среда и съсредоточаваме усилията си да осигурим опаковка, която е ефективна и ефикасна, но в същото време минимизира въздействието върху околната среда. Постигаме това чрез използване на рециклирани суровини за производство на опаковки, които могат лесно да бъдат рециклирани.

В нашето производство сме внедрили най-модерните технологии, осигуряващи максимално използване на рециклираните материали, минимизиране на консумацията на енергия и пълно оползотворяване на отпадъците.

Новата технология ни позволява да обработваме до 100% рециклиран PET материал за производство на супер чисти, 100% годни за контакт с храни, 100% рециклируеми PET фолио и опаковки.

По този начин опаковките за храни, произведени с помощта на нашата технология, напълно отговарят на най-новите изисквания и тенденции на ЕС за оптимизиране на използването на пластмаси, ефективност на ресурсите и кръговата икономика.