Опаковки за плодове и зеленчуци

VT 90
185 x 9040PP
185 x 9040PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

VT 140
140 x 11868PP
140 x 11868PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

VT 190
184 x 14172PP
184 x 14172PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове