Контейнери с прикачен капак

С плосък капак

Контейнер с капак VTH 250
250120 x 11545PP
250120 x 11545PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

Контейнер с капак VTH 375
375120 x 11563PP
375120 x 11563PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

Контейнер с капак VTH 500
500130 x 12563PP
500130 x 12563PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

Контейнер с капак VTH 500R
500191 x 12746PP
500191 x 12746PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

Контейнер с капак VTH 750
750191 x 12756PP
750191 x 12756PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

Контейнер с капак VTH 1000
1000191 x 12775PP
1000191 x 12775PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

С бомбе капак

Контейнер с капак VTH 250-B
250120 x 11555PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

Контейнер с капак VTH 375-B
375120 x 11573PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

Контейнер с капак VTH 500-B
500130 x 12573PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

Контейнер с капак VTH 500R-B
500191 x 12756PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

Контейнер с капак VTH 750-B
750191 x 12770PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове

Контейнер с капак VTH 1000-B
1000191 x 12790PET

Могат да бъдат произвеждани в различни цветове