Мисия

Основното предимство на пластмасовите изделия е тяхната здравина и отлични бариерни свойства. Поради същите качества обаче, попадайки в природата пластмасата се превръща в проблем. Ето как вдъхването на „втори живот“ на пластмасовите опаковки чрез рециклирането и повторното им използване като суровина се превръща в задължителен елемент от кръговата икономика към която ние се стремим.

1
Опаковки за еднократна употреба и многократно рециклиране

rPET опаковките се произвеждат от рециклирани пластмасови бутилки, които в противен случай биха попаднали в депа за смет или изгорени освобождавайки вредни емисии в атмосферата.

rPET е материал, който може да се рециклира до първоначалното си състояние. Чрез рециклирането на PET продукти, ние им даваме нов живот, отново и отново!

2
Рециклирането на PET (rPET) е от полза за всички

PET е най-разпространената пластмаса в света. Ето защо в общата борба срещу замърсяването и климатичните промерни, рециклирането на PET е от ключово значение.

Избирайки да използваме рециклиран PET материал (rPET) в нашите продукти ние допринасяме за създаването на реална устойчива кръгова икономика и опазване на околната среда.

3
Ползи от рециклирани PET продукти

Количеството енергия, необходимо за създаване на продукти от rPET, е значително по-малко от създаването на продукти от първична пластмаса.

Също така rPET има 80% по-нисък въглероден отпечатък от първичната пластмаса.

Нашите rPET продукти съдържат 100% рециклирана пластмаса, като в същото време гарантират 100% безопасност за потребителя.

4
Опаковка за хранителни продукти без компромиси

В и Т ТРЕЙД е компания, която инвестира в модерни технологии за опаковане с производствен процес, който гарантира значително намаляване на въздействието върху околната среда.

Технологията, която използваме за деконтаминация на рецилирания PET материал (PCR bottle flakes), надвишава най-високите стандарти за опаковане на храни, определени в разпоредбите на Европейския орган за безопасност на храните – EFSA и FDA.

Резултатът е 100% годен за контакт с храни rPET без компромиси!